Jestem uzależniony od fotografowania budów, gdziekolwiek się nie znajdę. Wiem, że robią to także inni. Są to chwilowe zdarzenia, które wpływają na odbiór fragmentów miasta, tak więc zwykłe zdjęcie pełni rolę dokumentu. Czy te formy to tylko wrzód na krajobrazie czy może źródło inspiracji ? Obejrzyjcie fotosy.

I'm addicted to photograhing building sites wherever I am. I know that others do the same. They are temporary events which change city's appearance, so even an ordinary picture can fulfill the role of a document, a way to immortalize these ephemeric changes. Are these forms only an ulcer on the city;s landscape or could they be a source of inspiration ? Have a look at the pictures.
1 2 3 4 5 6 7 michał jońca / architektura.net