architektura.net article
idea + txt + img by sebastian bałut
GODZILLA

DADARCHITEKTURA NR 1

Godzilla to projekt urozmaicający życie miasta o element surrealistycznego żartu.
Poprzez nałożenie na niszczarki do budynków specjalnie zaprojektowanego pokrowca, przenosi bohaterów zbiorowej świadomości z kinowych i komputerowych ekranów w rzeczywistą przestrzeń w skali 1:1.

DADARCHITECTURE NR 1

Godzilla is the project enriching life of the city by surrealistic humor.
By putting especially designed suit on the building destroyer, imports hero of common consciousness from movie and computer screans to real space in scale 1:1.plansza 1 Tradycyjny sprzęt specjalistyczny podczas pracy.
Traditional specialistic equipment during work.


plansza 2 Nowy sprzęt specjalistyczny podczas pracy.
New specialistic equipment during work.


plansza 3
Schemat budowy godzilli.
Building scheme of godzilla.