teoria

Galeria jest w naszej kulturze miejscem przeznaczonym do prezentacji sztuki co sprawia, że przekraczając jej próg zmieniamy nasz sposób percepcji. Doświadczane obiekty i zdarzenia traktujemy inaczej niż w codziennym życiu - znaczą one coś innego poprzez kontekst w którym się znalazły. Puszka zupy ustawiona w galerii czy muzeum ujawnia przed nami inną twarz, inne wartości niż widziana na sklepowej półce.

"Galeria wysokość 3 m" to przykład skrajnego realizmu. Jest to pogranicze performance'u, body art'u, weryzmu, ready made objects, instalacji (zainstalowanej w żywej przestrzeni miejskiej). Mentalne zaanektowanie prostopadłościennego wycinka przestrzeni tworzy rodzaj (czasami niezauważalnej, czasami znacząco obecnej) konceptualnej architektury, przestrzeni aktywnej intelektualnie. Ściśle określone, nieprzekraczalne ramy zdarzenia otwierają się na niezaplanowaną, niekontrolowana rzeczywistość automatycznie pochlaniając ją i wprowadzając do swojej struktury. Z tego połączenia powstaje rodzaj dokumentalnego filmu dziejącego się na żywo w obecności widzów, bohaterów i bohaterowidzów.

sb